بایگانی برچسب: s

در سرويس هاي بهداشتي هتل ها و رستوران ها و سرويس هاي بهداشتي عمومي از اين دسته از كانال هاي پيش ساخته استفاده مي شود: