بایگانی برچسب: s

جهت جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي بام ، تراس و روف گاردن (Roof Garden) مي توانيد از اين دسته از كانال هاي پيش ساخته استفاده نماييد: