کانال پیش ساخته شده

Before-the-canal-was-builtدر ادامه ی این مطلب با کاربردهای کانال پیش ساخته شده آشنا می شویم.

.

.

.

  • یک ساختمان مسکونی را در نظر بگیرید . ابتدا  یا انتهای رمپ ورودی پارکینگ ساختمان جهت جمع آوری و هدایت آب باران و جلوگیری از ورود آب های روان سطحی به داخل پارکینگ می تواند اولین کاربرد کانالهای پیش ساخته شده هدایت آب در یک ساختمان مسکونی باشد.
  • در محوطه های داخلی پارکینگ، جهت هدایت آبهای سطحی حاصل از شستشو، قطعاً به سیستم خطی هدایت آب یا کانالهای پیش ساخته نیاز داریم.
  • دِرِین محوطه های حیاط نیز از دیگر کاربردهای این محصول است.
  • جمع آوری آبهای سرریز دور استخر و جکوزی، همچنین زیر دوش ها، می تواند محل کاربرد این کانال ها در یک ساختمان مسکونی و یا یک باشگاه ورزشی باشد.
  • مدلهای کم عمق کانالهای پیش ساخته شده گزینه ی بسیار مناسبی جهت فضاهای دارای محدودیت کف سازی مانند بام، تراس و روف گاردن می باشد.
  • در موتورخانه و فضاهای تأسیساتی نیز قطعاً به این محصول نیاز پیدا خواهیم کرد.

در این ویدئو با تمامی کاربردهای کانال پیش ساخته شده آشنا می شویم:

دیدیم که در یک ساختمان مسکونی، از موتورخانه تا بام، به کانالهای پیش ساخته هدایت آب احساس نیاز میشود و اما در پروژه هایی مانند کارخانجات خصوصاً کارخانجات صنایع غذایی یا دارویی، هر کجا که مشکل بهداشتی و یا بحث خورندگی در محیط اسیدی – شیمیایی مطرح باشد استفاده از این روش مدرن، بهینه ترین گزینه جهت هدایت آبهای سطحی میباشد.

علاوه بر کارخاجات صنایع غذایی، آشپزخانه های صنعتی و رستوران ها نیز به دلیل مشکلات بهداشتی سیستم سنتی ناگزیر به استفاده از کانال پیش ساخته می باشند.

در پروژه های عمومی و ساختمان های بزرگ که دارای پارکینگ طبقاتی می باشند همچنین در سرویسهای بهداشتی بزرگ می بایست از این سیستم استفاده نمود. شهرداری ها نیز جهت جایگزینی نهرهای روسی که به صورت عرضی در خیابان ها احداث می گردند از کانال پیش ساخته شده استفاده می نمایند .