اتصالات پی وی سی و پوش فیت

pvc-fitting-push-fitاتصالات: کانال های پیش ساخته به چه صورت به یکدیگر و یا به سیستم فاضلاب متصل میشوند؟

.

.

.

.

 کانال های پیش ساخته دارای یک سیستم مدولار می باشد به این شکل که قطعات یک متری به صورت نری – مادگی به یکدیگر متصل می شوند و اتصالات کاملاً آب بند می باشد همچنین امکان اتصال به صورت L یا T نیز وجود دارد.  به استثنای سری تاپ.

خروجی کانال ها به لوله پی وی سی یا پلیکا می تواند در سه سایز ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۲۵ از کف به فاضلاب متصل گردد. قابلیت تعبیه خروجی انتهایی یا جانبی نیز با سایز ۱۰۰ و ۱۱۰ و در مورد کانال های کم عمق با سایز ۴۰ وجود دارد .

همچنین پیچ کردن درپوش ها روی کانال نیز در مواردی که عبور اتومبیل داشته باشیم برای جلوگیری از حرکت درپوش روی کانال توصیه میشود.

در مورد کانال های هاراتون به استثنای سری تاپ، باقی اتصالات به صورت پوش فیت ( Push Fit ) می باشد. لازم به ذکر است در مورد سری تاپ، تنها امکان تعبیه خروجی کف وجود دارد.