بایگانی برچسب: s

جهت جمع آوري آب هاي سر ريز استخر و جكوزي يا زير دوش ها مي توانيد از اين دسته از كانالهاي پيش ساخته به همراه گريل هاي مخصوص استخر استفاده نماييد: