گریل استخر

Pool-Grill-560041

گریل استخر ساخت تویین ایتالیا

  • عرض: ۱۵ و ۲۰ سانتیمتر
  • رنگ: آبی
  • جنس گریل: پلی پروپیلن

ابعاد گریل استخر ( کد: ۵۶۰۰۴۱ Pool Grill)

Pool-Grill-Dimensions


امکان استفاده در خطوط منحنی ( Curved ) در مورد این نوع گریلها بسیار محدودتر از سایر مدلها می باشد و تنها با برش زائده های بین قسمت های مختلف گریل می توان به صورت کرو کار کرد. آن هم در شعاعی باز. در نتیجه این نوع گریل استخری بیشتر در مورد استخرهایی که خطوط مستقیم دارند توصیه می شود.

در مورد جکوزی هایی که به صورت گرد کار می شوند گریل های تویین استاپر استفاده می شوند.

همچنین در صورتی که گاتر دور استخر شما دارای خطوط مستقیم می باشد،‌ می توانید از کانال های پیش ساخته آب مخصوص استخر استفاده نمایید.