کانال اب پیش ساخته

Channel-Gratingکانال اب پیش ساخته با گریتینگ UPVC

  • مخصوص پارکینگ های طبقاتی
  • مناسب مکان های دارای محدودیت کف سازی
  • مقاومت تا دوازده و نیم تن در هر محور اتومبیل
  • کد کانال اب پیش ساخته : CAB773
  • کد گریتینگ : GR77

.

کانال اب پیش ساخته و گریتینگCAB773+GR77 ساخت شرکت نیکول فرانسه بوده و به دلیل ارتفاع کم کانال (۶ سانتیمتر) بهترین گزینه برای پارکینگ های طبقاتی می باشد.

Channels-Dimensions-CAB773


در پارکینگ های طبقاتی با توجه به حساسیت اب بندی کانال ها و مطرح بودن بحث سرعت در اجرا بهترین گزینه ی پیشنهادی می تواند کانال اب پیش ساخته CAB773 و گریتینگ GR77 باشد.

برای اب بندی درز بین کانال ها از چسب پلی اوتان استفاده می شود. در صورتی که زیر کف سازی عایق داشته باشیم می بایست در قسمت اتصال عایق به لوله فاضلاب ، عایق روی کف خواب اورلب ( OvrLab ) شود و یا داخل لوله فاضلاب برگردانده شود. در صورت نشت اب از درز بین کانال و کف سازی، اب به سمت خروجی زهکش شده و روی ایزوگام یا عایق کف با خاصیت مویینگی حرکت و در نهایت به لوله فاضلاب سر ریز می شود.

اگر در مورد اب بندی ما عایق نداشته باشیم نیز درست مانند روش بالا درز بین کانال ها با چسب پلی اورتان اب بندی شده و برای اببندی درز بین کانال و بتن کف می توانیم از ماستیک پلی اورتان به عنوان پر کننده استفاده نماییم.

دیدن تمامی مدل های کانال اب پیش ساخته مناسب پارکینگ